Nyheter

Nytt EU-projekt ska främja sociala innovationer

Nu lanseras SEiSMiC, ett EU-projekt som ska främja sociala innovationer och ta sig an de urbana utmaningar som EU-länderna står inför. Chalmersforskaren Karl Palmås är en av de drivande personerna bakom Sveriges medverkan i SEiSMiC och de svenska parterna är Mistra Urban Futures och IQ Samhällsbyggnad.

141201_karl-palmas_EUproj_soc_innovSEiSMiC, som står för Societal Engagement in Science, Mutual learning in Cities, handlar om att främja sociala innovationer som kan hjälpa oss möta de urbana utmaningar som EUs medlemsländer står inför. Med social innovation menas innovativa sätt att lösa samhällsproblem, vilka ofta startar från småskaliga experiment, och utvecklas i samspel mellan civilsamhälle, stat och näringsliv. Ibland beskrivs crowdfunding som en social innovation. Tillväxtverket har lyft fram Rättviseförmedlingen som ett annat exempel. Projektet ingår i EUs sjunde ramprograms fokus på ”Science in Society”, vilket avspeglas i att det även utgör en medborgarbaserad inventering av stadsrelaterade problem och potentiella lösningar på dem.

Ledare för projektet är Karl Palmås, docent vid avdelningen MORE på Teknikens ekonomi och organisation, Chalmers.

Läs vidare…

Källa: Göteborg Miljövetenskapliga Centrum, GMV

Taggat , , ,