Miljö Online: Nya Zeeland blir det första landet i världen som ersätter BNP med ett mått som inte bara handlar om ekonomisk tillväxt. Det nya måttet ska ha fyra olika indikatorer på välmående: socialt kapital, mänskligt kapital, naturligt kapital och finansiellt kapital.

190220_Jacinda_Ardern_NewZealandDet är världens yngsta kvinnliga premiärminister, Jacinda Arder som vill införa ett nytt sätt att se på tillväxt i Nya Zeeland. Tanken är att det nya “välmående-måttet” ska mäta vilken effekt långsiktiga politiska beslut för på människors liv. Det betyder inte att det ekonomiska måttet ska tas bort, bara att det inte ska vara det enda allenarådande, utan kompletteras med andra, relevanta mått, som påverkar samhällsutvecklingen.

När Jacinda Ardern nyligen besökte toppmötet i Davos berättade hon om hur hon ser på Nya Zeelands utveckling.

”I Nya Zeeland har vi ungefär 3 procents tillväxt 3,9 procents arbetslöshet. Med traditionella mått mätt hade folk tittat på oss och sagt ’det går bra för er’. Men vi har en svindlande hög andel hemlösa och bland den högsta självmordsstatistiken bland unga i OECD-länderna. Vår psykiska hälsa och vårt välbefinnande är inte vad det borde vara”.

Jacinda Ardern ser handelskrig och Brexit som oroväckande symptom på den frustration som många människor känner idag, över att det politiska och ekonomiska systemet verkar ha glömt bort dem. Hennes lösning är en mer altruistisk och långsiktig politik.

 

Ministrar måste motivera hur framtida generationer påverkas

I kommande budgetar måste nu ansvariga ministrar motivera hur de vill att de pengar de ska spendera, främjar landet inte bara idag utan även i flera generationer framåt.

För att mäta framstegen införs fyra mått som ersätter BNP: socialt, mänskligt, naturligt och finansiellt kapital. På så vis ska de bli lättare mäta nationens välmående som helhet.

Resultaten kanske inte syns förrän efter årtionden, men enligt Jacinda Ardern spelar det inte så stor roll. Det går inte att tänka kortsiktigt.

Politiken behöver ses genom en lins av vänlighet, empati och välbefinnande…då spelar tidsperspektivet mindre roll”, säger hon.

Läs mer från World Economic Forum

Läs mer i New Zealand Herald

Hämtat ur Miljö Online

Etiketter: , , , Last modified: 20 februari, 2019