Nyheter

Nya mål för hållbar utveckling

En grupp forskare, bland dem Johan Rockström, presenterar sex mål för hållbar utveckling i en debattartikel i tidskriften Nature.

Johan_RockströmHittills har global hållbar utveckling alltid varit baserad på tre pelare: ekonomisk utveckling, social utveckling och miljömässig hållbarhet, och så har de hållits isär. Vi säger nu att vi har vetenskaplig grund för att säga att de här tre måste sammanflätas i ett gemensamt utvecklingsparadigm. Det här är ett stort steg och i många läger betraktas det som kontroversiellt”, säger Johan Rockström till Vetenskapsradion.

De sex nya målen är: blomstrande liv och försörjningsmöjligheter; livsmedelssäkerhet; vattenförsörjning; ren energi; friska och produktiva ekosystem samt styrning för hållbara samhällen. Forskarna definierar också ett antal planetariska ”måsten”: klimatstabilitet; minskad förlust av biologisk mångfald; skydd av ekosystemtjänster; fungerande kretslopp för färskvatten och hav; hållbar kväve- och fosforanvändning; ren luft och hållbar materialanvändning.

Källa: Ekosofia & Vetenskapsradion

Taggat