Nyheter

Nya återvinningsmål för elavfall, förpackningar och textilier

Den 28 augusti presenterade regeringen ett åtgärdspaket för avfallsområdet.

140829_återvinningssymbol

Genom att förtydliga ansvaret för insamlingen av avfall, öka tillsynen och höja målen vill regeringen öka materialåtervinningen och förenkla för konsumenterna. I paketet ingår beslut på flera områden: förpackningar och returpapper, elavfall och textilier.

Som blev känt redan i somras kommer kommunerna även i fortsättningen att ha ansvar för insamlingen av allt hushållsavfall som inte är föremål för producentansvar. Källa: MiljöOnline

Producenterna får fortsatt ansvar för avfallet

Ansvarsfördelningen mellan kommuner och producenter ligger kvar. När regeringen igår tog beslut om nya förpackningsförordningar gick de därmed emot avfallsutredningens förslag att ge kommunerna ansvaret för insamling av allt hushållsavfall. Läs miljöminister Lena Eks argument för beslutet i Miljö&Utveckling här… Beslutet har väckt starka reaktioner, bland annat hos Avfall Sverige som beklagar att regeringen inte gick på avfallsutredningens förslag att ge kommunerna ansvaret för insamling av allt avfall som uppstår i hushållen, alltså även förpackningar och returpapper., skriver Miljö&Utveckling. FAKTA – Så vill regeringen vässa återvinningen: Elavfall. Återvinningsmålen höjs och större butiker som säljer elutrustning till konsumenter får en skyldighet att också ta emot elavfall. Med de nya kraven på producenterna och på butiksinsamling blir det lättare för konsumenter att lämna ifrån sig sitt elektronikavfall. Förpackningar och returpapper. Kraven på producenterna skärps och ansvaret för insamling av förpackningsavfall och returpapper förtydligas. Regeringen höjer målen för materialåtervinning och inför tillståndspliktiga insamlingssystem. Naturvårdsverket får till uppdrag att konkretisera bland annat hur sanktioner och tillsynsavgifter av systemet ska utformas. Textilier. Regeringen ger i uppdrag till Naturvårdsverket att utveckla förslag om hanteringen av textilier. I uppdraget ingår att utforma förslag på hur ansvarsfördelningen mellan kommuner, producenter och andra aktörer ska se ut och att titta på hur krav och incitament kan utformas för att öka andelen insamlad textil. Källa: Miljö&Utveckling

Avfall Sverige: Regeringen kunde valt en bättre lösning.

Avfall Sverige beklagar att regeringen inte gick på avfallsutredningens förslag att ge kommunerna ansvaret för insamling av allt avfall som uppstår i hushållen, alltså även förpackningar och returpapper.” Det säger Weine Wiqvist, VD för Avfall Sverige, med anledning av regeringens beslut om nya förpackningsförordningar.
Källa: MiljöOnline

Taggat , , , , , ,