Nyheter

Ny utbildning hjälper företag att koppla miljöarbete till affärsnytta

 I samarbete med konsultföretaget CAREVO, kommer stiftelsen Ekocentrum i Göteborg under hösten 2011 att erbjuda små och medelstora företag en ny typ av utbildning inom området miljöledning. Utbildningen bygger på systemet Svensk Miljöbas/Miljödiplom och går ut på att hjälpa företag i processen att införa ett miljöledningssystem, men också att hjälpa företaget att se affärsnyttan med miljöarbetet.

Träd_pengarBakgrund

I vår analys av området miljöledning i små och medelstora företag ser vi att miljöarbete ses som ett hinder. Att det är komplicerat och dyrt. Man ser heller inte den egna affärsnyttan med ett miljöledningssystem. Allt fler företag kommer att tvingas till att ta fram miljödokumentation inom en snar framtid. Kraven ökar ifrån myndigheter och större företag att företagen skall ta ansvar. I stället för att stressa fram miljöarbetet när kraven kommer och därigenom få en minimal affärsmässig nytta av miljöarbete vill vi ge företagen en hjälpande hand på vägen redan nu.

Affärsnytta, riktning och fart!

Vi har kommit fram till att om vi skall få fler företag att bli intresserade av att påbörja ett miljöarbete måste vi ge dem verktyg och kunskap som hjälper dem att kortsiktigt få tillbaka den investering miljöarbetet initialt innebär och att de får en långsiktig konkurrensfördel.

Den väg vi erbjuder är en utbildning som miljöansvarig på företaget går som hjälper företaget att få till ett lönsamt miljöarbete. I Utbildningen arbetar företagen med material från miljölednings-systemet Svensk Miljöbas som skall leda till en s k Miljödiplomering för företaget.

I Göteborg är det Miljöförvaltningen som sköter revision och utfärdandet av Miljödiplomet.

Under hösten 2011 genomförs ”Miljödiplomutbildning 1101” med 14 platser i Ekocentrums lokaler på Aschebergsgatan 44 i Göteborg.

Taggat