Nyheter

Ny studie visar vilka styrmedel som leder mot hållbar konsumtion

Vilka styrmedel fungerar egentligen för att få en mer hållbar privatkonsumtion? Det redovisar IVL i en rapport där man på uppdrag av Naturvårdsverket studerat effekterna av 32 olika styrmedel inom boende, kommunikationer, shopping och konsumtion av mat. Utvärderingen visar att det främst är inom transportområdet som ekonomiska styrmedel fungerar. Klart är att trängselskatterna i Göteborg och Stockholm, miljöbilspremien och den koldioxiddifferentierade fordonsskatten har haft effekt på människors beteende och minskat miljöpåverkan. Däremot fungerar miljömärkning av mat sämre som styrmedel.

150409_IVL_Hållbar_konsumtionMer begränsade effekter på konsumtionsbeteendet hade däremot olika bidrag och stöd för installationer av energibesparande åtgärder i bostäder.

– Det kan delvis bero på att lönsamheten hos de ofta energibesparande åtgärderna påverkas av att det redan finns energi- och koldioxidskatter. I några fall är det också så att bidrag och stöd generellt sett inte gjort åtgärderna privatekonomiskt lönsamma, säger Magnus Hennlock på IVL, en av rapportförfattarna.

Även informativa styrmedel inom området konsumtion av mat hade begränsade effekter på beteendet. Klimat- och miljömärkning av mat ökade andelen miljövänliga val hos konsumenten med cirka 5 – 10 procent. Hyllmärkning ledde till ökad försäljning av vissa varor som till exempel ekologiskt kaffe och olivolja, men inte av andra varor som till exempel ekologiskt mjöl.

– Det här resultatet bekräftar tidigare erfarenheter att informativa styrmedel har begränsade effekter i de fall åtgärderna kräver relativt stora uppoffringar eller kostnader av konsumenten. Däremot kan informativa styrmedel ha en förstärkande effekt när de koordineras och synkroniseras med regleringar och andra styrmedel, säger Magnus Hennlock.

Studien ingår som en del i underlaget till Naturvårdsverkets arbete med att följa upp miljömålen i den fördjupade utvärderingen 2015 som ska presenteras i september i år.

Här kan du läsa rapporten

Källa: Miljö Online/IVL

Taggat