Nyheter

Ny lärobok om attityder till miljöfrågor

Andreas Nilsson och Johan Martinsson vid Göteborgs Universitet har just utkommit med en bok om attityder till miljöfrågor.

attityder_miljöfrågorDe senaste decennierna har vi sett en exceptionell förändring i synen på miljöproblem. Lokala miljöproblem har länge funnits i mänskliga samhällen, men på senare tid har det blivit uppenbart att miljön är ett globalt problem. I och med att vi går från omedelbara hot i vår omgivning till framtida betydligt större hot är förståelsen om hur vi tänker och vad vi tycker om miljöfrågor viktigare än någonsin. Sverige framhålls ofta som ett föregångsland när det gäller miljömedvetande, ändå finns det ingen samlad lättillgänglig kunskap om hur den svenska miljöopinionen faktiskt ser ut.

Attityder till miljöfrågor ger en pedagogisk översikt av attityder, hur de är uppbyggda och hur de kan förändras. Samtidigt besvaras en rad empiriska frågor om hur svenskarnas attityder till miljö faktiskt ser ut. Hur påverkas våra miljöattityder av mediebevakningen? Av ny kunskap? Av katastrofer som Tjernobylolyckan? Boken ger ökad kunskap om dessa aktuella och för hela samhället angelägna frågor.

Boken vänder sig i första hand till studenter inom samhälls- och beteendevetenskapliga ämnen på universitet och högskola, men är också relevant för alla som arbetar med att förstå och påverka människors åsikter och attityder till miljöfrågor.

Källa: Göteborgs Universitet

Taggat , ,