Nyheter

Ny generation skogsägare gynnar biologisk mångfald

En välutbildad kvinna som bor i stan. Så ser många av dagens skogsägare ut. Hälften av Sveriges skog ägs av privatpersoner, och den gruppen har förvandlats i takt med den kraftiga urbaniseringen. I förlängningen påverkar det synen på skogen och hur den ska brukas.

140318_skogsägare_ExtraktMånga av de nya skogsägarna är sällan ekonomiskt beroende av inkomster från skogen, eftersom de i regel förvärvsarbetar med annat. Det gör att de kan kosta på sig en annan inställning när det gäller bevarande; de säger i högre grad att det är bra med biologisk mångfald och att skogen kan få stå kvar”, säger Kerstin Westin, professor i kulturgeografi vid Umeå universitet, som forskar kring ämnet.

”Utbo-ägare” kallas de nya skogsägarna i forskningsprojektet Plural (Planering för en dynamisk stads-landsbygdsrelation: att verka och leva på flera platser), som är ett samarbete mellan Umeå universitet och Sveriges lantbruksuniversitet i Umeå.

Läs mer…

Källa: MiljöOnline/Extrakt

Taggat , , ,