Nyheter

Nu snurrar Big Glenn i Göteborg

Det nya vindkraftverket i Göteborgs hamn kommer inte bara alstra grön el utan också unik kunskap om havsbaserad vindkraft, vilket förväntas ge nya jobb i Sverige. I dag invigs Göteborg Wind Lab, Sveriges mest högresta forskningslabb.

Big_GlennSveriges största vindkraftverk drar blickarna till sig i Göteborgs hamninlopp, med sin totalhöjd på 145 meter. Det är en prototyp, designad för låga drifts- och underhållskostnader i havsmiljö. Turbinen är den första i en tänkt serie för havsbaserad produktion från en av världens största leverantörer. Verket är också fullt av sensorer för uppsamling av mät- och maskindata, i större omfattning än vanliga verk.

– Vi får nu en unik möjlighet att forska extremt tillämpat på senaste tekniken för marin vindkraft, i fullskalig drift, säger Ola Carlson, föreståndare för Svenskt vindkraftstekniskt centrum på Chalmers. Merparten av centrumets forskningsprojekt kommer att förses med data från verket i Arendal.

Satsningen kallas Göteborg Wind Lab och är resultatet av ett intensivt samarbete mellan regionala, nationella och globala aktörer. Göteborg Energi äger och driver verket, General Electrics tillverkar och levererar, SKF tillverkar kullager till vindkraftverket och Chalmers forskar kring vindkraftstekniken i samarbete med övriga parter. Stödfinansiering från Västra Götalandsregionen och Energimyndigheten har bidragit till förverkligandet av projektet.

I april invigs ett nytt temarum kring vindkraft på Ekocentrum Göteborg, i samarbete med bland andra Wind Lab.

Taggat ,