Nyheter

Nu planeras för nytt miljöbygge på Alströmergymnasiet

Nya planen efter Co2mpishuset. Mitt under firandet och försäljningen av världens miljövänligaste 25 kvadratshus kom nästa bomb: Passivhuscentrum, Alströmergymnasiet, Alingsås kommun och övriga partners planerar redan för att en ny årskull elever ska bygga ett ännu större – och ännu mer miljövänligt komplementhus.

151119_SGS_Nyckelcermoni_1024Det var en stor uppslutning när försäljningen av Co2mpis-huset skulle ske. Den 25 kvadratmeter stora komplementbostaden är den mest miljövänliga i sitt slag och förutom tidningar och TV fanns representanter från politik, näringsliv och förvaltningar på plats.

Och så Magnus Paulsson, vd på SGS studentbostäder förstås. Stiftelsen som nu köpt huset och ska göra om den till studentbostad.
Vi är väldigt glada för detta och det kommer nu placeras i vårt studentbostadsområde i Kviberg. Vi har många av våra boende som efterfrågar miljövänligt och det här ligger helt i linje med vad vi vill framöver och det ger oss en bra erfarenhet av att kunna följa hur det är att bo på det här sättet och se fördelar och utmaningar, förklarade han från scenen.
Sen är det så klart extra kul att det är gymnasieelever som byggt huset, fortsatte han medan han lämnade över checken till en av byggeleverna och fick en symbolisk jättenyckel i retur.

151119_Passivhuscentrum_Exjobb_1024För Alströmergymnasiet, Alingsås Kommun, Passivhuscentrum och de samarbetspartners som varit delaktiga i bygget är satsningen på hållbara byggen dock långt ifrån över bara för att försäljningen är genomförd. Mellan tal från lokalpolitiker, landstingsråd och ministrar berättades också att det redan nu är klart att nästa års byggettor på Alströmergymnasiet ska bygga en stor passivhusvägg. Och året därefter planeras för ett nytt husbygge. Då lite större, och lite miljövänligare.

Tanken är att utveckla konceptet ytterligare och blanda in fler gymnasieprogram – som exempelvis elprogrammet, förklarade Carlos Andersson, verksamhetschef för Passivhuscentrum från scenen. Bland annat kommer det yttra sig i att man väljer att installera solceller och har en del andra lösningar för energieffektivitet med redan från byggstart.

Vi stannar inte upp bara för att vi är klara med en grej. Målet är att alltid ligga i framkant och då måste man ständigt jobba med siktet inställt på ännu bättre saker, och samtidigt ta med sig erfarenheten från det man lyckats med. Som Compishuset till exempel, vilken succé!

Till Passivhuscentrums webbplats.

Debattartikel kring bristen av utbildning i energieffektivt byggande på gymnasiet.

Passivhuscentrums exjobbstävling.

Källa: Passivhuscentrum 2015-11-09

Taggat , , , , , , ,