Nyheter

Nu lanseras FN-Initiativet Global Alliance for Buildings and Construction (ABC)

En global allians för byggindustrin – med målet att väsentligt sänka byggnaders miljöpåverkan. Passivhuscentrum Västra Götaland aviserar samtidigt sitt intresse för att vara den koordinerande och ledande kraften för FN-alliansens arbete i Sverige och Norden.

151217_Passivhuscentrum_ABC_cop21_txt_001Under ”Buildings day” på klimatmötet COP21 i Paris lanserades den 3/12 FN:s nya ABC-initiativ. Sveriges bostadsminister Mehmet Kaplan höll ett öppningsanförande då Global Alliance for Building and Construction lanserades under COP 21 i Paris. Den FN-initierade organisationen syftar till att minska bostads- och byggbranschens inverkan på den globala uppvärmningen, då det fastslagits att 30 procent av världens växthusgas kan vara relaterat till hus och byggande redan 2050. Om inget görs vill säga. Dessutom står byggnader för 40 procent av världens energianvändning.

151217_passivhus_illustration_ ABC_cop21_drop_0Vad är ABC-initiativet för något?
En världsomspännande allians med nyckel-intressenter i bostads- och byggnadsbranschen. Regeringar, intressenter, organisationer och finansiärer som tillsammans jobbar mot att den globala uppvärmningen inte ökar med mer än 2 grader (2-gradersmålet). En hållbar inriktning helt enkelt.

 

Vilket är ABC-initiativets syfte?

Hjälpa till att få bostads- och byggsektorn att fokusera på den globala uppvärmningen och bidra till att den globala uppvärmningen inte ökar med mer än 2 grader.
Se över befintliga initiativ, avtal, åtaganden och program för att uppnå en större förändring och öka takten gällande energieffektiviseringsåtgärder
Få till bättre och starkare samarbeten gällande klimatåtgärder. Medlemmar och partners skall bidra med expertis och erfarenhet inom bostads- och byggnadsbranschen.
Delta i ett forum en gång om året för att diskutera och dela med sig av erfarenheter och expertis inom bostads- och byggnadsbranschen.
Vilka ingår i ABC-initiativet?

ABC-initiativet är en allians mellan världsomfattande aktörer.

Dels partners såsom länder, donatorer, lokala myndigheter, mellanstatliga institutioner, stora professionella nätverk (globala och regionala), internationella föreningar med en vilja att samverka.

Men också medlemmar såsom företag, nationella föreningar, små och lokala nätverk.

Fortsatt samverkan
Passivhuscentrum Västra Götaland bjuder nu efter FN:s initiativ in byggbranschen och fastighetsbranschen, företrädare för byggutbildningar i norden, offentliga aktörer, kommuner, myndigheter, regionala energikontor och övriga relevanta aktörer i Sverige att bli medlemmar i ABC-initiativet.

Passivhuscentrum Västra Götaland informerar fortlöpande om ABC-initiativet. Anmäl ditt intresse för fortsatt information genom att skicka namn, organisation och epostadress till: info@passivhuscentrum.se. Mer på Passivhuscentrums webbplats…

Taggat , , , , ,