Nyheter

Nu kommer KRAV:s marknadsrapport

Idag presenteras KRAVs marknadsrapport. Den visar bland annat att antalet KRAV-bönder, KRAV-djur och KRAV-märkta produkter fortsatte öka under 2011.

Den ekologiska marknaden har en fortsatt positiv utveckling, alltfler konsumenter flyttar handen i hyllan och väljer ekologiska alternativ. Ökningstakten 2011 för marknaden totalt uppskattas till 11 procent. Detta trots att livsmedelpriserna totalt sett under året varit oförändrade och priserna på ekologiska livsmedel har sjunkit.

Taggat , ,