Nyheter

Nu klimatkompenserar vi kurser och seminarier!

Ekocentrum Göteborg klimatkompenserar 27 ton CO2e för sin verksamhet under 2011. Kompensationen sker genom trädplantering i Malawi tillsammans medsmåbrukare. Förutom klimatnytta bidrar detta till sociala värden och värdefulla ekosystemtjänster.

ZeromissionEkocentrum har valt att kompensera genom ZeroMission. U&We i Stockholm hjälper verksamheter att beräkna sin klimatpåverkan och hitta rätt projekt att stötta.

Fakta: Klimatkompensation genom trädplantering i samarbete med småbrukare, Malawi: I Malawi, som är ett av de fattigaste och mest tätbefolkade länderna i världen, försörjer sig den största delen av befolkningen på jordbruk och tillhörande ekosystemtjänster. Avskogningen går fort vilket bland annat har lett till erosion och mer näringsfattiga jordar. Projektet ”Trees of Hope” försöker åtgärda detta problem och erbjuder klimatkompensation genom trädplantering i två av Malawis distrikt, Dowa och Neno. Projektet ingår i ZeroMissions portfölj av klimatprojekt. Projektet drivs av Clinton Development Initiative (CDI) vilka har ett nära samarbete med berörda samhällen och bönder. Lokala partners inkluderar förgreningar från lokala myndigheter som hjälper till med rekrytering, planering, utbildning, uppföljning och kontroll . Målet med projektet är främst att göra trädplantering och agroforestry till attraktiva alternativ att bruka marken. Detta genom att förbättrad medvetenheten kring klimatrelaterade frågor, undervisning i hållbara jordbruksmetoder samt att genom klimatkompensation koppla upp småbrukarna mot den globala klimatkompensationsmarknaden vilket löser finansieringen. Agroforestry är en nyckelteknik i projektet som har potential att ge bättre skördar och ekonomi, bättre klimat och bättre vattensituation för de enskilda småbrukarna och regionen som helhet.

Specifika aktiviteter som ingår i projektet är:

• Plantering av blandade inhemska trädarter för byggnadsmaterial, ved, frukt m.m.

• Kapacitetsuppbyggnad i deltagande samhällen

• Utbildning i hållbara metoder, bland annat agroforestry med kvävefixerande arter som kan förbättra avkastningen vid odling av grödor såsom majs.

Taggat , ,