Nyheter

Norska fjordar har lika dålig luft som London

180430_Norska-fjordar-luft

180430_Norska-fjordar-luft

180430_Norska-fjordar-luft

skeleton