Nyheter

Nordiska Toppforskningsinitiativet: Grön tillväxt i tider av klimatförändring

Syftet med denna utlysning är att stödja de nordiska samhällena att utveckla nya och hållbara lösningar som främjar grön tillväxt. NordForsks utlysning är öppen för större projekt som omfattar samarbete mellan forskargrupper och som involverar intressenter och slutanvändare. Sista ansökningsdag 2013-03-15.

Läs mer och ansök här: https://funding.nordforsk.org/nordforsk/call/call.jsp?cid=144topimg

 

Källa: GMV nyhetsbrev.

Taggat