Nyheter

Nordiska länder kartlägger sot och partiklar

Kortlivade klimatpåverkande luftföroreningar, däribland black carbon (sot), har betydande effekter på såväl klimat, som luftkvalitet och hälsa.

131113_miljo-luftmatning_femmanstak_svanteSjostedt5.jpgPå uppdrag av Nordiska ministerrådet ska de nordiska länderna nu kartlägga sina utsläpp av sot och partiklar och identifiera effektiva åtgärder. Projektet kommer att leda fram till ett nordiskt mätprogram för mätning av utsläpp av både PM2.5 och andelen black carbon.

Källa: MiljöOnline/IVL Svenska Miljöinstitutet AB

Onsdag 18 september ordnar Ekocentrum och Göteborgs Miljövetenskapliga Centrum den första av tre kvällar på tema LUFT – om klimatgaser i ett globalt perspektiv. Välkommen! Läs mer här…

Taggat , , ,