Nyheter

Nominera mottagare av Karin Markides pris för Årets innovationsutmärkelse 2016

I samband med att Karin Markides avslutade sin tid som rektor och vd inrättade styrelserna för Stiftelsen Chalmers tekniska högskola och Chalmers tekniska högskola AB ett pris i Karin Markides namn. Priset ska gå till årets innovationsutmärkelse och ges till någon nu studerande eller som tidigare studerat på Chalmers.

Chalmers_logoBidraget på totalt 80 000 kr kommer under fem år delas ut med 16 000 kr för vart och ett av åren. Detta är första året av fem. Nu är det dags för institutionerna att lämna förslag på mottagare av priset. Priset delas ut vid Chalmers promotionshögtid den 14 maj.

Prefekter och styrkeområdesledare sänder in nomineringar och alla på institutionen är välkomna att lämna förslag via dem. I nomineringen ska ingå en motivering samt dokumentation som styrker utlåtandet.  De som nomineras ska vara nuvarande eller tidigare studenter på Chalmers.

I kommittén, som väljer av er nominerade kandidater, ingår Karin Markides, Mats Lundqvist, Uta Klement och Anna Lundgren.

150701_innovationKommittén har till uppgift att göra en bedömning av kandidaternas bidrag till Chalmers innovations- och nyttiggörandearbete inom forskning och utbildning där utlåtanden i samband med nomineringar är vägledande. Kommittén tar utgångspunkt i innovationer som gynnar långsiktig hållbar utveckling (socialt, ekonomiskt och ekologiskt). Kommitténs beslut kan inte överklagas.
Institutionernas nomineringar ska ha inkommit till registrator@chalmers.se, senast 13 mars.

Frågor eller mer information?
Kontakta Anna Lundgren, processledare för ”att nyttiggöra”
anna.lundgren@chalmers.se, 031-772 4330

Källa: Chalmers insidan

Taggat , , , , ,