Nyheter

Naturhänsyn i skogsbruket har god effekt

Naturhänsyn i skogsbruket genom att lämna enskilda träd och trädgrupper vid avverkning fungerar, konstaterar en internationell forskargrupp ledd av två forskare vid SLU.

140623_kalhyggeForskargruppen har analyserat data från ett stort antal studier världen runt. Det är svårt att säga exakt vad naturhänsynen inom det svenska skogsbruket har inneburit eftersom färre träd har sparats här jämfört med genomsnittet i studierna. Däremot skulle det vara positivt för den biologiska mångfalden om fler träd lämnades vid framtida avverkningar. För en del skogsarter krävs dock större skyddade områden för att de ska överleva.

Källa: MiljöOnline/Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU)

Taggat , ,