Nyheter

Musselodling bidrar till att förbättra havsmiljön

Under rätta förhållanden kan musselodling förbättra vattenkvaliteten i övergödda områden i havet. Ny forskning kan bidra till att utveckla musselindustrin och medverka till bättre åtgärdsprogram för skötsel av övergödda, kustnära områden.

141201_musselodlingI en forskningsavhandling har marinbiologen Per Bergström undersökt musselodling som restaureringsåtgärd. Han har i storskaliga experiment med två musselodlingar och tillhörande kontrollområden jämfört vatten- och sedimentprover för att mäta effekterna av odlingarna.

Ett problem har varit att musslorna förmodligen ätits upp av ejdrar vilket inneburit att effekterna av odlingarna inte kunnat utvärderas fullt ut.

Studierna visar på stor variation i musslornas tillväxthastighet både mellan undersökningstillfällen och undersökta platser. Men man kan se att det är i inre kustområden inne i fjordar och andra skyddade miljöer som musslorna har den snabbaste tillväxten. – Det är också dessa områden som är i störst behov av miljöförbättrande åtgärder, vilket är positivt ur aspekten att utnyttja musselodling som en restaureringsåtgärd, säger Per Bergström vid Institutionen för biologi och miljövetenskap, Göteborgs universitet.

Läs vidare…

Källa: Göteborgs Miljövetenskapliga Centrum, GMV

Foto: Per Bergström

Taggat , , ,