Nyheter

Mineraler i bebyggelse är en outnyttjad resurs

Sveriges mineralpolitik måste se längre än bara till gruvnäringen. Det finns i dag ett stort intresse bland företag för att utvinna metaller från rivna byggnader, soptippar och gammal teknisk utrustning och infrastruktur.

140701_urban_miningDet skriver en rad forskare inom bland annat geokemi, miljöteknik, nationalekonomi och miljöhistoria, på Svenska Dagbladets debattsida. Forskarna menar att mineralförrådet i samhällets bebyggelse är fullt jämförbart i storlek med brytvärda reserver i marken, exempelvis när det gäller koppar. Att återvinna dem är dessutom miljömässigt gynnsamt jämfört med traditionell gruvbrytning.

– I dagsläget är det dock mer lönsamt att leta och bryta svåråtkomliga metaller i jordskorpan än att utvinna dem från bebyggelse, produktionsprocesser och utgångna produkter, vilket bland annat beror på olika former av politiskt stöd, skriver debattörerna.

Källa: Ekosofias nyhetsbrev

I Ekocentrums utställning kan du bl a hitta CCR, Chalmers kompetenscentrum för återvinning, som bland annat forskar kring s k URBAN MINING. Läs mer här…

Taggat , , ,