Nyheter

Mindre trängsel med mer skatt

Trängselskatten, som infördes vid årsskiftet, har lett till minskad trafik, minskad trängsel och minskad miljöpåverkan. Trafiken vid platserna för betalstationer har minskat med 20 % (under betaltid 06.00-18.30) och 17 % räknat på hela dygnet, jämfört med samma period 2012.

Västsvenska_paketetStörst effekt har det haft på E6 mellan Kungälv och Göteborg där restiden kortats med 40 % under rusningstid. Från 21,6 minuter till 13 minuter. Även expressbussarna går snabbare. Restiden mellan Eriksdal och Göteborg har minskat med 2 minuter under rusningstid. Antal resande med expressbussar har ökat med 18 % och för pendeltåg är ökningen 13 %. Långsamma bilköer är till stor del ett minne blott.

Miljöpåverkan minskar både när färre väljer bilen men även genom att bilisterna kör snålare när det är mindre stopp i trafiken.

Slutsats: En skatt har lyckats med det som åratals av information misslyckats med. Vi Göteborgs-regionare har i ett slag blivit betydligt mer hållbara i vårt sätt att resa.

Senaste uppföljningen av trängselskatten

Källa: Nyckeln och Västsvenska Paketet

 

Taggat , ,