Nyheter

Mindre mängd mögelgift i ekologisk havre

Ekologisk grynhavre har hälften så hög halt av mögelgiftet DON, jämfört med konventionell. Det konstaterar Lantmännen och Varaslättens lagerhus i sina undersökningar av spannmålsråvaran.

havreDON (deoxynivalenol) förekommer framför allt i havre och vete och bildas av två mögelsvamper av släktet Fusarium. Det är vanligt att giftet finns i låga halter. På grund av att halterna stigit de senaste åren kontrollerar spannmålshandeln nu all havre för DON. Många lantbrukare framför allt i Västsverige har inte kunnat sälja sin havre som grynhavre på grund av DON-halten.

Läs mer…

Taggat , ,