Nyheter

Miljövänner mer tänkare än kännare

Är det omtanke eller vetenskapliga argument som driver klimat- och miljöengagemang? Nu pekar forskare på nya samband som förenar miljövänner.

”Öppna för nya erfarenheter” och ”hög grad av empati” är attribut som länge tillskrivits personer som är engagerade i miljöfrågor. Med viss rätta eftersom forskning även pekat på sådana drivkrafter. Nu har dock forskare i psykologi på Oberlin College i USA identifierat andra drivkrafter bakom miljöengagemang. Det handlar om att personer som är vana vid systemtänkande i stor utsträckning värdesätter miljön och resonerar kring klimatförändringar, skriver Washington Post.

160525_Vad-driver-miljövänner_AH_illustrationSystemtänkande kan beskrivas som att ta till sig komplexa samband, se mångfacetterade förklaringsmodeller och att identifiera oförutsägbara lösningar. Något som enligt forskarna i stor utsträckning går hand i hand med att se risker förknippade med klimatförändringar och att stödja politiska beslut för att minska klimatpåverkan.

Enligt de nya studierna spelar systemtänkande mer än dubbelt så stor roll som politisk tillhörighet för att driva miljö- och klimatengagemang. Däremot spelar det mindre roll än om en person kan tillskrivas en konspiratorisk inställning till samhället, vilket minskar miljöengagemanget.

I två delstudier dras slutsatsen att människor som är benägna att tänka i systemlösningar i högre grad tillskriver naturen ett monetärt värde. Och i frågan om att värdera en fiskeriverksamhet tog personer i undersökningen med systemtänkande in såväl sociala aspekter som miljöfrågor.

Källa: Aktuell Hållbarhet

Taggat , , , ,