Hållbarhetsarbetet i en verksamhet – hur bygger man upp och driver ett effektivt hållbarhetsarbete?

Många verksamheter har drivit sitt hållbarhetsarbete under många år. Det gör att varje del utvecklas och mer delar läggs till och efter ett tag har man ett ineffektivt och oftast lite spretigt arbete där relationen till verksamheten är otydlig.

Detta uppstår då hållbarhetsarbetet har så viktiga värden, innehåller en stor portion engagemang och omvärldens värderingar och kunskap är i rörelse. Efter ett tag är det dags att stanna upp och ta ett omtag och analysera var man är och vad man gör och sedan uppdatera och positionera om arbetet. Sannolikt är det bra göra detta med 5 – 8 års mellanrum.

190326_klimatomställning_barn_solceller

Kursen går igenom hur titta på det egna hållbarhetsarbetet utifrån verksamheten och utifrån en omvärld i rörelse. Kan man ta bort delar man gör eller måste hela tiden hållbarhetsarbetet växa? Hur värdera det man har och gör utifrån verksamhetens bästa? Hur skapa man bästa resultat från de resurser man har? Med seminariet som grund får du en bra bas för att bedöma din egen verksamhet samma om du jobbat länge eller just står i uppstart.

hakan_nordinFöreläsare är Håkan Nordin, med stor erfarenhet av hållbarhetsarbete i olika verksamheter. Senast jobbade han på H&M med deras klimatarbete och särskilt med att göra den egna verksamheten klimatpositiv. Läs mer om The Green Dream of the IT Team här! Håkan har återkommande varit föreläsare på Ekocentrum och är mycket uppskattad då han gör det intressant och lätt att förstå vad och hur man kan agera hållbart. Han har även jobbat inom Greenpeace och varit miljökonsult för ett stort antal privata och offentliga verksamheter såsom Stockholms läns landsting och Stena Metall. Håkan har skrivit boken Grön IT och har under föreläst i ämnet på Ekocentrum under många år.

Omfattning: 3 timmar

Investering och anmälan

Pris: Hel grupp från er verksamhet, upp till 30 personer: 29.000 kr + moms. Priset inkluderar fika och dokumentation.

Öppna kurstillfällen: 2.900 kr + moms per person. I priset ingår fika och dokumentation. Se vårt kalendarium under events!

Välkommen att kontakta Helen Sylvan på Ekocentrum, tel 0703-556892 eller maila till helen.sylvan@ekocentrum.se.

Share Button