Hållbar IT...

IT växer kraftigt över hela världen och med det kommer också en växande miljöbelastning. Hela internet har större klimatpåverkan än flyget.

För att tillverka hårdvaran så finns risker med konfliktmineraler. I datorer kan finna miljöfarliga ämnen och all utrustning drar ström oftast dygnet runt samtidigt som antalet enheter både i hemmet och på jobbet ökar. Slutligen skall allt tas om hand efter att enheterna tjänat ut.

180323_HållbarIT_Håkan-Nordin_Kungsbacka

Kursen går igenom problemen och dess lösningar. Vad kan göras vid inköp, vid drift och efter användning. Du får en bra och greppbar överblick som grund för egna handlingar i den egna verksamheten.

hakan_nordinFöreläsare är Håkan Nordin, med stor erfarenhet av hållbarhetsarbete i olika verksamheter. Senast jobbade han på H&M med deras klimatarbete och särskilt med att göra den egna verksamheten klimatpositiv. Läs mer om The Green Dream of the IT Team här! Håkan har återkommande varit föreläsare på Ekocentrum och är mycket uppskattad då han gör det intressant och lätt att förstå vad och hur man kan agera hållbart. Han har även jobbat inom Greenpeace och varit miljökonsult för ett stort antal privata och offentliga verksamheter såsom Stockholms läns landsting och Stena Metall. Håkan har skrivit boken Grön IT och har under föreläst i ämnet på Ekocentrum under många år.

Omfattning: 3 timmar

Investering och anmälan

Pris: Hel grupp från er verksamhet, upp till 30 personer: 29.000 kr + moms. Priset inkluderar fika och dokumentation.

Öppna kurstillfällen: 2.900 kr + moms per person. I priset ingår lokal, fika och dokumentation. Se vårt kalendarium under events!

Välkommen att kontakta Helen Sylvan på Ekocentrum, tel 0703-556892 eller maila till helen.sylvan@ekocentrum.se.

Share Button