Attraktiv kommun – kurs och workshop

– En aktiv kursdag för kommunstyrelse, förvaltningschefer och andra högre tjänstemän

bild - attraktiv kommun2

Hur ser din kommun ut om 20 år? Är det en attraktiv kommun för näringsliv och invånare? Vilka är utmaningarna?

I den här kursen fokuserar vi på er kommuns hållbarhetsarbete. Genom ett dynamiskt kursupplägg får ni både visioner och verktyg för att sätta igång arbetet. Ekonomi, miljö och sociala frågor vävs samman till en helhet. Med utgångspunkt i både ert eget miljömålsarbete och den nya SIS-standarden för kommuners hållbarhetsarbete skriver ni er egen handlingsplan. Vi utgår från en GAP-analys.

♣  Grundbegrepp inom hållbarhet; cirkulär ekonomi, ekologiska fotavtryck, ekosystemtjänster och biologisk mångfald med mera.

♣  Trender och tendenser; nya konsumtionsmönster

♣  Handlingskompetens och kapacitet för hållbar utveckling. Långsiktiga investeringar och finansiering

♣  Hur gör man hållbarhetsarbetet lönsamt och effektivt?

FredrikWarbergFredrik Warberg håller i dagen. Han är en ”envetet engagerad hållbarhetsgeneralist” och känd för att inspirera, väcka intresse och engagemang hos sina kursdeltagare. Fredrik har utbildat ett stort antal kommuner i landet. Läs mer om Fredrik här.

De goda exemplen

Vi presenterar exempel på kommuner – både i Sverige och globalt – som gjort medvetna hållbara satsningar. Dessa orter har vunnit attraktionskraft och sparat pengar. Hur gjorde de?

Din kommun 2050 – en framtidsspaning och workshop

Fredrik tar er med på en resa till er egen – hållbara – kommun, om 34 år! På ett både inspirerande och lättsamt sätt ger han exempel på hur kommunen ser ut och hur människorna där tänker. Men hur kom ni hit…? En workshopövning tar vid. Hur uppnår vi ”det goda livet 2050”? Vilka strategiska beslut och handlingar måste till? Inventering av kommunens aktörer, förtroendekapital, möjligheter och hinder.

Er egen handlingsplan

Fredrik lotsar er fram till ett utkast på en handlingsplan kopplad till er vision. Ett verktyg i ert fortsatta arbete.

För mer information kontakta Helen Sylvan, helen.sylvan@ekocentrum.se eller via telefon: 031-705 07 48.

 

Share Button