Nyheter

Miljöstipendium till forskning om koldioxidåtervinning

Vilken potential finns det för återvinning av koldioxidutsläpp från avfallsförbränning? Det är en av frågorna som Maria Taljegård på Chalmers söker svar på i sin forskning om framtidens transport- och energisystem. Hon har nu belönats med Renovas miljöstipendium 2016.

160422_maria_tajegard_renovaAvfallsbranschen har flera svåra och spännande vägval framför sig när det gäller att minska sina stora koldioxidutsläpp, och det känns jättekul att de här frågorna uppmärksammas, säger Maria, doktorand på avdelningen för Energiteknik.

​Vid Renovas anläggning för energiåtervinning i Göteborg produceras stora mängder el och värme när 530 000 ton avfall eldas upp varje år. Vid all avfallsförbränning släpps stora mängder koldioxid ut, utsläpp som måste minska de närmaste åren för att nå miljömålen. Ett alternativ inför framtiden är att fånga in koldioxiden och framställa vätgas med hjälp av elen från anläggningen. Gasen kan sedan användas som bränsle eller omvandlas till ett s k elektrobränsle som metan eller metanol.

Vi tror, från våra första studier, att det skulle kunna bli ekonomiskt lönsamt för Renova att samla in koldioxiden från förbränningen och använda den som råvara vid produktion av transportbränslen istället för att direkt släppa ut den i atmosfären som man gör idag. Det skulle i så fall bli ett delvis förnybart bränsle, eftersom avfallet till stor del är förnybart material, säger Maria.

160422_Illustration_Miljostipendium2016_RenovaMen en sådan bränsleproduktion skulle i sin tur skapa nya frågor. Hur skulle tillskottet av bränsle på marknaden påverka de andra förnyelsebara alternativen? Är det lönsamt ur samhällsperspektiv att investera in infångning av koldioxid? Är det bättre för miljön att lagra den infångade koldioxiden? Och det är här Marias forskning om energisystem kommer in.

För att maximera användningen av förnybara bränslen är det nödvändigt att anta ett helhetsperspektiv på energisystemet. Idag saknas systemstudier och en fördjupad kunskap om den tekniska och ekonomiska potentialen för elektrobränslen, samt dess roll i ett framtida energisystem, säger Maria Taljegård.
Renovas miljöstipendium kommer nu att ge Maria och hennes kollegor möjlighet till ytterligare fördjupning kring de här frågeställningarna och leda till ytterligare kunskap kring elektrobränslens roll i samhället, hur transportsektorn påverkas och hur möjligheterna att sälja bränslet kommer att se ut för aktörer som Renova.

Källa: Göteborgs Miljövetenskapliga Centrum (GMV) och Renova AB

Taggat , , , ,