Nyheter

Miljoner till innovationer

Innovation är nyckelordet. Nystartade Upphandlingsmyndigheten får åtta och en halv miljoner kronor extra för att ge upphandlare konkret stöd i specifika upphandlingsprojekt.

150930_Upphandling_acnykvistAtt få köpare och säljare att mötas i tidig dialog inför en upphandling skapar goda förutsättningar för innovationer, säger Ann-Christin Nykvist, vikarierande generaldirektör.

Nu är alltså beslutet klubbat: Upphandlingsmyndigheten ska främja innovationer i upphandlingar genom tidig dialog. Upphandlingsmyndigheten får tre miljoner kronor extra i år till projektet och fem och en halv miljoner kronor nästa år.

Regeringen anser att samspelet mellan upphandlande myndigheter och leverantörer är centralt och en nyckelfråga för den offentliga upphandlingen. Organisationers ledningar måste förstå vikten av att göra goda affärer. Med satsningen vill regeringen stötta och hjälpa både den offentliga sektorn och leverantörerna.

I den tidiga dialogen identifieras det faktiska behovet som myndigheten har. Tidig dialog innebär att upphandlande myndigheter träffar potentiella leverantörer, branschorganisationer, experter och andra aktörer innan kraven utformas i den kommande upphandlingen. Leverantörerna får möjlighet att fundera och diskutera olika lösningar.

Nya innovationer kan i sin tur leda till nya företag och fler jobb.

Vi ser att detta sätt att arbeta kan ge goda förutsättningar för nya lösningar. Vi är glada att få resursförstärkning så att vi kan ta ett krafttag och på så vis bidra till innovationer, säger Ann-Christin Nykvist.

Källa: Upphandling24

Nyfiken på upphandling? Välkommen 20 oktober!

Den 20/10 ordnar Ekocentrum ett seminarium kl 9.00-11.30 om konsten att lyckas med upphandling! Du hör Eva Wenström, tidigare journalist på Upphandling24 ge sina tips och råd. Läs mer och anmäl dig här!

Taggat , ,