Nyheter

Miljön har ett pris

En ny ISO-standard för monetär värdering av miljöeffekter håller på att tas fram. För företag blir den nya standarden ett sätt att räkna på hur miljöarbete lönar sig. Professor emeritus Bengt Steen är ordförande i SIS arbetsgrupp som driver arbetet i Sverige.

151214_Miljön-har-ett-pris-SISBengt Steen har ägnat en stor del av sitt forskarliv åt livscykelanalys och monetär värdering av miljöeffekter. Enligt honom finns det många olika sätt att värdera miljöeffekter: 

I samband med miljökonferensen i Rio de Janeiro 1992 lanserades den så kallade ”polluter pays”-principen, som innebär att det företag som orsakar en förorening ska betala för skadorna de orsakar. Nivån på våra olika miljöskatter är starkt påverkade av detta tankesätt, säger Bengt Steen.

Det finns många som är intresserade av kopplingen mellan den ekonomiska sfären och miljösfären, så att miljön blir en tydligare faktor i olika ekonomiska transaktioner. För konsumenten kan en produkts ”miljöprislapp” bli ett stöd för att fatta gröna köpbeslut. Men Bengt Steen menar att det nog i första hand är företag som har mest hjälp av en monetär värdering av miljöeffekter.

– För företag innebär standarden ett ekonomiskt perspektiv på miljömervärden – det blir tydligt hur miljöarbete lönar sig. Informationen kan till exempel vara värdefull som en del av riskanalysen för ett företag som planerar en investering eller en kommande produktutveckling. Och självklart är den också intressant för olika lagstiftare och myndigheter.

Det finns några svenska företag som redan arbetar med monetär värdering av miljöeffekter. Till exempel använder Volvokoncernen det i sin produktutveckling.

 Vi försöker ta med miljöskadekostnader i vår produktutveckling, till exempel när vi väljer nya material till våra lastbilar eller om vi ska investera i en ny produktionsteknik, säger Lisbeth Dahllöf, specialist inom hållbarhetsanalys på Volvo Group Advanced Technology & Research.

Hon sitter också med i ett projekt som leds av Bengt Steen och som syftar till att inkludera miljöskadekostnader i produktutvecklingen.

– Vi vill också ligga i framkant när det gäller de här frågorna eftersom vi ser att det kommer mer och mer tryck utifrån.

Bengt Steen framhåller att det övergripande målet med standarden är ett ramverk för en bättre förståelse av de data som kommer fram.

Värderingen av miljöeffekter är mycket komplext och ganska luddigt. Med en ISO-standard, ett gemensamt ramverk, vill vi skapa ett gemensamt språk och delad förståelse. Den nuvarande bristen på gemensamt språk och därmed transparens är ett hinder för ett demokratisk beslutsfattande kring de styrmedel som staten tar fram.

Källa: SIS

Taggat , , , , , , , , ,