Nyheter

Miljömärkning av tjänster, ett sätt att få tjänstesektorn att ta större miljöansvar? Ingrid bloggar.

Ingrid Westerfors på Ekobanken har sitt kontor på Ekocentrum Göteborg. Vi bjöd
in henne att skriva om något ämne som engagerar henne just nu och det gjorde hon!

Miljömärkning av tjänster, ett sätt att få tjänstesektorn att ta större miljöansvar?

Ingrid WesterforsDetta var huvudfrågan vid seminarier som Social Venture Network arrangerade under april och maj i samarbete med bl.a. Ekocentrum Syd och Naturskyddsföreningen. Ekocentrums utställare Ekobanken var en av deltagarna i panelen. Naturskyddsföreningens märkning Bra Miljöval har utvecklat kriterier för försäkringar. Vad har en försäkring för miljöpåverkan, kan man fråga sig? Enligt Naturskyddsföreningen omsätter enbart sakförsäkringsbranschen årligen 60 miljarder kronor och när skador uppstår läggs stora summor på bl.a. bilverkstäder och byggfirmor, samtidigt som de inbetalda försäkringspremierna förvaltas i aktier, obligationer och fastigeter. Förutom miljökrav, internt och externt, innebär Bra Miljöval-märkningen att krav ställs på kapitalförvaltningen. För värdepapper tillämpas både negativt urval (undvika de sämsta företagen och utesluta t.ex. kärnkraft, kol, uran, vapen eller porr) och positivt urval (gynna de miljö/etiskt bästa företagen) och försäkringsföretaget ska aktivt påverka företag att öka sin miljö/etiska prestanda.
Ekobanken välkomnar utvecklingen av Bra Miljöval-kriterier för kapitalförvaltning. Kriterierna behöver göras mycket mer kraftfulla och specifika, och omfatta såväl miljömässiga, som sociala och etiska aspekter, men det är ett bra första steg. För tjänsteföretag som banker är den direkta påverkan på miljö och samhälle en mycket liten del av den totala påverkan. Den stora påverkan kommer av hur banken förvaltar inlånade pengar. Att genom positivt urval rikta utlåningen och aktivt välja verksamheter kan bankens utlåning bidra till ett mer hållbart samhälle.
Eftersom det saknats en märkning av bankprodukter/tjänster har transparens och öppenhet kring utlåningen varit ett viktigt verktyg för Ekobanken och andra hållbara sociala banker. Detta möjliggör för sparare, föreningar och företag att granska bankens utlåning. Dock saknas möjligheten att göra en direkt jämförelse med andra banker.
En märkning av banktjänster/produkter, av en oberoende part såsom Bra Miljöval, skulle kunna underlätta avsevärt för bankkunderna att göra aktiva val. Utmaningen är att ta fram en märkning som, även om kriterierna successivt skärps, inte börjar på en för låg nivå. För att en märkning verkligen ska driva på banker göra den stora skillnad de kan göra, genom att ta steget från att minimera negativ påverkan till att låta utlånade medel verka för största möjliga positiva påverkan på samhälle och miljö, måste kriterierna vara utmanande och tydliga och omfatta så stor del av tjänstens påverkan som möjligt.
Ingrid Westerfors
Ekobanken Väst

Taggat