Nyheter

Miljökrav för giftfri upphandling i förskolor på gång

Kommunerna efterfrågar alltmer stöd i att ställa rätt miljökrav i upphandlingar. För att hjälpa kommunerna har Miljöstyrningsrådet, på uppdrag av Kemikalieinspektionen, tagit fram en förstudie för Giftfri Förskola.

Miljökrav för giftfri upphandling i förskolor på gångFörstudien fokuserar på produkter inom områdena ”Leka”, Äta” och ”Sova”.

Resultaten av förfrågningsunderlagsanalysen i förstudien visar att miljökrav ställs i ungefär hälften av de undersökta upphandlingarna för alla tre områdena. Förstudien kommer att kunna ligga till grund för ett eventuellt fortsatt arbete där relevanta miljökrav ska tas fram färdiga att användas i upphandlingar.

Läs vidare…

Källa: Miljöstyrningsrådet

 

Taggat , , ,