Nyheter

Mer biogas i Västra Götaland

Västra Götalandsregionens politiker vill öka produktion och användning av biogas som fordonsbränsle med 25 gånger, från nuvarande 0,1 terawattimmar till 2,4 TWh på tio år. Det är målet i ett treårigt program för att främja biogas som miljönämnden beslutat genomföra.

Biogas_VGREtt treårigt program kallat Biogas Väst – kraftsamling för biogasutveckling i Västra Götaland lanseras nu. Biogas Väst ska vara ett nätverk för alla de aktörer som arbetar med biogas i hela Västra Götaland, från kommuner och energibolag till kommunalförbund, forskning och industri.

Ett delmål till 2013 är att produktionen och konsumtionen ska tredubblas från 0,1 TWh till 0,3 TWh. Och målet för gasfordon för 2013 är 20 000 personbilar, 150 bussar och 200 lastbilar. Nu rullar 6 700 personbilar och lätta lastbilar, 120 bussar och 90 lastbilar som kan gå på gas.

– Vi sticker faktiskt ut hakan ordentligt i biogasfrågan, säger miljönämndens ordförande Per Olov Blom. Ett förslag till nationellt mål har satts till 3-4 TWh. Men de regionala mål som Västra Götalandsregionen och Region Skåne har, är tillsammans större. Vi satsar så hårt eftersom vi tror så starkt på biogas som ett klimatsmart, närproducerat fordonsbränsle som gör oss oberoende av importerade fossila bränslen och dessutom ger nya jobb.

Taggat ,