Nyheter

Matsvinn belastar miljön

Produktion av mat belastar miljön men den mat vi inte äter ger också en väsentlig miljöbelastning. Kan vi minimera matsvinnet så minskar miljöbelastningen påtagligt. Det visar en ny dansk rapport.

MatsvinnAllt för mycket av producerad mat hamnar i avfallshinken. Men det är inte bara hemma i konsumentens kök som matavfall uppstår, utan också i andra delar av livsmedelskedjan. I alla EU-länder står livsmedel (mat och dryck) för 20-30 procent av den samlade miljöbelastningen. Produktionen av en genomsnittlig dansk kost orsakar en årlig klimatbelastning på cirka 1 684 kg koldioxidekvivalenter per person, där cirka 14 procent orsakas av matavfall från framförallt hushållen.

Läs mer… 

Källa: SLU

Taggat ,