Nyheter

Mängden matavfall minskar i Sverige

 Detta framgår av en ny kartläggning som Naturvårdsverket låtit göra.

151217_MatavfallÄven om det finns viss osäkerhet i siffrorna indikerar kartläggningen att butiker och restauranger minskar sitt matavfall. Dock utgörs fortfarande en stor del av matavfallet av matsvinn, det vill säga mat som kunde ha ätits.

I restauranger är det frukt och grönsaker som står för den största andelen (39 procent) av den mat som kastas. För livsmedelsbutiker står kött, fisk och ägg för de största avfallsmängderna (omkring 35 procent) följt av frukt och grönsaker (25 procent).

Även hushållen har minskat sitt matavfall och blivit bättre på att sortera ut. Hushållen svarar fortfarande för den största delen matavfall motsvarande cirka 74 kilo per person och år. Av hushållens matavfall uppgår andelen matsvinn till omkring 30 procent vilket är i samma storleksordning jämfört med för två år sedan.

Produktion, distribution och konsumtion av mat står för en betydande miljöpåverkan. Av de totala växthusgasutsläppen från privat konsumtion kan ungefär 25 procent kopplas till konsumtionen av livsmedel, säger Christina Jonsson, handläggare på Naturvårdsverket.

Till pressmeddelandet från Naturvårdsverket

Källor: Miljö Online och Naturvårdsverket

Taggat , , , , , , , , , ,