Nyheter

Luftpartiklar farliga även vid låga halter

Långvarig exponering för luft­föroreningar ökar risken för lung­cancer även om de uppmätta nivåerna av partiklar i luften ligger under EU:s gränsvärden.

130808_Göran_Pershagen_KIDet visar en stor studie som i juli pub­licerades i vetenskapstidskriften The Lancet Oncology. ”Det tycks finnas ett linjärt samband mellan halten av föroreningar och partiklar och hälsorisken”, säger Göran Pershagen, forskare vid Karolinska Institutet, som medverkar i studien. Göran Pershagen konstaterar att EU:s gränsvärden är resultatet av medicinska överväganden kontra tekniskt ekonomiska dito. ”Det är de länder som har svårast att sänka gränsvärdena som styr var nivåerna ska sättas. Jag tycker att de hamnat för högt”, säger Göran Pershagen.

Göran Pershagen påpekar att miljön i Sverige generellt är hälsosammare än vad fallet är i flera andra europeiska länder.

– Men vi har problemet med partiklar från exempelvis dubbdäck, som uppträder under senvintern och början av våren, inte minst i Stockholm. Beräknat under en årscykel är föroreningarna och partikelhalterna i Sverige bland de lägsta i Europa, säger han.

Läs mer…

Källa: MiljöOnline/DN

Missa inte Ekocentrums onsdagskvällar om luften vi andas!

I höst ordnar vi tillsammans med Göteborgs Miljövetenskapliga Centrum (GMV) flera temakvällar kring luft – onsdagar kl 18.00-19.30 här på Ekocentrum!

18 september: Klimatgaser i ett globalt perspektiv

9 oktober: luftföroreningar och vår natur

13 november: Luften vi andas – om luftkvalitet och hälsa

Taggat , , ,