Lighthouse har blivit utsedd att driva Trafikverkets branschprogram Hållbar sjöfart. Programmet som löper över 10 år, omfattar 100 miljoner kronor av statliga medel som kompletteras med delfinansiering från branschen. Genom detta ska man nu skapa en långsiktig grundplåt i Sverige för forskning och innovation inom området.

190326_hållbar-sjöfart-lighthouse

Det är fantastiskt positivt att Trafikverket tilldelat Lighthouse uppdraget. Nu kan vi gemensamt ta oss an framtidens utmaningar även i Sverige för att nå en konkurrenskraftig hållbar sjöfartsnäring, säger Harry Robertsson, teknisk direktör, Stena och ordförande i Lighthouse styrelse.

Lighthouse initierades som organisation redan 2006 det här innebär att vi kan fortsätta vara ett nationellt centrum som samlar företag, universitet och institut kring relevanta frågeställningar för vår bransch. Det brukar sägas att sjöfarten är ett energieffektivt transportslag jämfört med väg och flyg. Men faktum är att sjöfarten, som transporterar mer än 90 procent av allt gods i världen, inte har haft samma utveckling som andra transportslag när det gäller miljö och hållbara lösningar eftersom varken marknad eller regelverk drivit på.

Inom branschprogrammet Hållbar sjöfart kommer samverkan att ske mellan ett stort antal aktörer från såväl näring, akademi och institut, och samhälle. Sjöfartskompetensen inom plattformen är i vissa avseenden världsledande och utgör i övrigt spetsen av svensk forskning och utveckling inom sjöfartsområdet.

Källa: Lindholmen Science Park

Läs mer här

Etiketter: , Last modified: 26 mars, 2019