Nyheter

Lättare hitta exempel på internationell klimatanpassning

Nu är det lättare att hitta internationella anpassningsexempel på klimatanpassningsportalen. Under Internationella exempelsamlingar presenteras samlingar av anpassningsexempel som tagits fram av andra länder och organisationer.

Internationella exempelsamlingar på Klimatanpassningsportalen

160401_KAP_Paraply_snöKlimatanpassningsportalen är ett stöd för dig som arbetar med att anpassa samhället till klimatförändringar, eller andra intresserade. Portalen är ett samarbete mellan arton myndigheter, och drivs av Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI.

Klimatanpassningsportalens syfte är att stödja samhället i arbetet med klimatanpassning. Det gäller anpassning till nuvarande klimat och till ett klimat i förändring. Portalen ger en överblick av relevant information och visar på hjälp till åtgärder inom ett stort antal områden.

http://www.svt.se/nyheter/utrikes/har-ar-forslaget-till-klimatavtal-i-paris-1På portalen finns information om hur klimatet förändras, vilka effekter det kan få för samhället samt vem eller vilka som bär ansvaret på nationell, regional och lokal nivå i olika frågor. Portalen erbjuder underlag för att stödja alla som arbetar med klimatanpassning på kort och lång sikt.

Webbplats Klimatanpassningsportalen

Taggat