Nyheter

Kungsbacka vill ha byggförbud för lågt liggande kustbostäder

Kungsbacka ån är ett av 18 områden i Sverige där översvämningar anses få stora konsekvenser enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

131129_SMHI_storm_vatten

131129_SMHI_storm_vatten

Nu vill kommunens bygglovsavdelning utöka ett byggförbud för bostäder som ligger lägre än 2,5 meter över medelhavsvattennivån, till att gälla längs hela kustlinjen. Sedan 2009 gäller att inga bostäder ska få byggas, som ligger lägre än 2,5 meter över medelhavsvattennivån längs Kungsbackaån eller inre delarna av Kungsbackafjorden. ”Utredningen kring Kungsbackaån visar att det är en lämplig nivå och vi har gjort bedömningen att vi bör ha samma riktvärde för lägsta golvnivå längs hela kusten”, säger bygglovschef Börje Nilsson.

Källa: GöteborgsPosten

Taggat , ,