Nyheter

Kraftig ökning av avverkningen i Amazonas

Efter åratal av stadig minskning har avverkningen av Amazonas regnskog i år exploderat. Orsaken är en ny skogslagstiftning som infördes förra året.

130808_indonesiaforestUnder tio månader 2012-2013 avverkades närmare 2000 kvadratkilometer skog, vilket är dubbelt så mycket som samma period året innan. Nu fruktar miljöorganisationer att Brasilien håller på att förlora kontrollen över skövlingen.

Den nya skogslagstiftningen, som drevs igenom efter intensiv lobbning från skogsindustrin, har kraftigt minskat den del av regnskogen som står under beskydd. Bland annat undantas egendomar under 400 hektar från att skyddas.

Att avverkningen har ökat kan också ha andra orsaker, säger Karin Åström, vice ordförande i Naturskyddsföreningen till Göteborgs-Posten. Bland annat har den brasilianska valutan sjunkit i värde.

Karin Åström befarar nu att jakten på nya odlings- och betesmarker kan utarma den biologiska mångfalden på ett irreversibelt sätt.

– Det får konsekvenser för ekosystemen och kan också skada den redan existerande livsmedelsproduktionen. Det finns forskning som visar att Amazonas ekosystem kan pressas så hårt att det slår om och blir en savann, och det bara några decennier fram i tiden.

Källa: MiljöOnline & GP

Taggat , , ,