Nyheter

Kortfilm om klimatförändringarna

IPCC:s rapport på nio minuter! Budskapet är tydligt: den globala uppvärmningen fortsätter. Människan påverkar den genom sina utsläpp av växthusgaser. Och åtgärder måste vidtas för att hindra fortsatt ökning av utsläppen.

131202_climate-change-2013-working-group-i-the-physical-science-basis-960x540

131202_climate-change-2013-working-group-i-the-physical-science-basis-960×540

IPCC visar i sin 9 minuter långa film vilka områden som berörs mest av förändringarna – inte minst har man gjort beräkningar för utvecklingen i olika länder och regionen, som ett underlag för styrande när de fattar beslut.

Se filmen på Youtube här: Climate Change 2013 Working Group 1: The Physical Science Basis

Källa: MiljöOnline/IPCC

Taggat , , ,