Nyheter

Kopia av Sverige kan ta täten inom marin vindkraft

VindkraftKan ge nya gröna jobb
Debattartikel i GöteborgsPosten 120127:
I dag är Europas beroende av fossila bränslen och kärnkraft stort, och omställningen till ett hållbart energisystem är därför överhängande.Vindkraft till havs är en av få möjligheter som bjuds. Den svenska potentialen för offshore-vind är gynnsam och måste tas tillvara, skriver bland andra Brigitta Losman (MP) och Sören Kviberg (V).

En av få möjligheter Europa har

Vindkraft till havs är en av få möjligheter som Europa har. Nordsjön är ett grunt havsområde som präglas av kraftiga vindar. Det gör att Nordsjön lämpar sig särskilt väl för havsbaserad vindenergi. Flera Nordsjöländer – Storbritannien, Nederländerna, Tyskland, Danmark och Belgien – satsar därför stort på utbyggnad av vindkraftsparker till havs.

År 2008 bedömde EU-kommissionen att “havsbaserad vind kan och måste stå för ett betydande bidrag för att nå EU:s energipolitiska mål”. EU-kommissionens rapport rekommenderar att havsbaserad vindenergi skall öka 100 gånger fram till 2050.

Havsbaserad vindkraft är ett strategiskt näringspolitiskt område. Det är en industri som med mycket små negativa miljöeffekter kan lämna ett betydande bidrag till klimatpolitiken. Samtidigt är det en ung bransch där stora utmaningar fortfarande återstår; vindkraft till havs kräver nya lösningar för teknik, byggnation och underhåll. En tydlig ambition i dag kan leda till gröna jobb i morgon.

Taggat ,