Nyheter

Klimatpositiv har blivit ett buzzword

Här trendspanar Gröna bilisters och Zeromissions Johanna Grant kring både 2019 års mobilitet och klimatarbete. Ordet klimatpositiv är på allas läppar.

190107_Klimatpositiv_JohannaGrant_Zeromission

Vilka är de viktigaste hållbarhetshändelserna 2018 inom ditt område?
– Max satsning på klimatpositiva burgare har gått i bräschen för ”hållbarhetsarbetet 2.0” och sätter fingret på något viktigt. Det räcker nämligen inte med ett hållbarhetsarbete som går ut på att bli ”mindre dålig”. Att bli klimatneutral är endast ett delmål på vägen. – Om vi ska klara klimatmålen behöver vi ta upp mer än vad vi släpper ut i hela livscykeln. Max visar dessutom att en sådan satsning är allt annat än en uppoffring, snarare går det mer än väl hand i hand med affären eftersom de kopplar det till sitt erbjudande.

Vilka trender ser du inför 2019?
– Vi ser redan nu att ”klimatpositiv” har blivit ett buzzword och ger ringar på vattnet.

– Under 2019 tror jag att gränsen för vad som anses vara en ”hygiennivå” i ett hållbarhetsarbete höjs. Istället för att endast följa lagkrav och jobba med Scope 1 och 2-utsläpp och kanske tjänsteresor, vill fler företag och organisationer ställa om på riktigt och inser att de då behöver få koll på alla sina indirekta utsläpp i Scope 3, det vill säga i hela leverantörskedjan ur livscykelperspektiv.

– Men även att klimatkompensation är en viktig möjliggörare för att ta ett direkt ansvar, samtidigt som man vidtar åtgärder för att minska.

Vad du hoppas på inför 2019?
– Positiva och hoppingivande nyheter i media om hur världen går samman för att lösa klimatkrisen.

– Utifrån min ”Gröna Bilister-hatt” hoppas jag även att fler urbana bilister inspireras till att släppa ratten och bli mobilister som är medvetna om att val av färdsätt påverkar både andra människors hälsa, framkomlighet och samhället i stort. Inte minst att de får hjälp av politiska styrmedel och samhällsplanering att göra det.

– Att skippa bilen under milen, eller helt och hållet om det går, är dessutom gynnsamt för både den egna hälsan och plånboken – ett perfekt nyårslöfte med andra ord.

Källa: Miljö & Utvecklings julkalender


Den 28 februari på förmiddagen ordnar Ekocentrum ett seminarium och nätverksträff på temat klimatpositiva verksamheter. Du träffar Håkan Nordin, en av landets experter på både klimatarbete och hållbar IT! Läs mer och anmäl dig här!

181207_HM_klimatpositiv

Taggat , ,