Nyheter

Klimatet känsligare än vi trott

Klimatet känsligareEn stor del av partiklarna i luften kommer från naturen. Växterna kan på detta sätt ha dämpat effekterna av de växthusgaser människan släppt ut under de senaste årtiondena – vilket innebär att klimatet sannolikt är mycket mer känsligt för mänsklighetens utsläpp än vad vi hittills har trott. Forskare vid Göteborgs universitet har tagit fram nya data som kan ge bättre klimatmodeller.

– Växtlighetens utsläpp till luften påverkas av förändringar i klimatet, högre temperaturer kan snabba på de biologiska processer som styr utsläppen. Om naturens egna utsläpp ökar när temperaturen höjs ökar detta i sin tur mängden partiklar som bildas, säger Kent Salo på institutionen för kemi vid Göteborgs universitet.

Taggat , ,