Forskaren Luciane Aguiar Borges vid forskningsinstitutet Nordregio, har i en ny rapport studerat vad som utmärker hållbara städer i Norden. Rapporten, White paper on Nordic sustainable cities, är initierad av Nordiska ministerrådet och man vill med den lyfta goda exempel för att komma vidare.

180326_arkitekten_luciane

En öppen och effektiv planering, bra samarbete mellan myndigheter och företag och en stark lokal demokrati är några saker de har gemensamt, säger Luciane Aguiar Borges och tillägger att de nordiska länderna förstås också har egna styrkor:

Finland har till exempel investerat i innovation och smarta städer, Sverige är bra på ekosystemtjänster, Danmark ligger i framkant när det gäller att anpassa publika platser till klimatförändringarna och Norge har satsat mest på bilfria städer.

Rapporten har som syfte att stödja personer och andra aktörer som arbetar med urban hållbarhet och samtidigt sprida kunskap om de nordiska lösningarna till andra världsdelar.

Att sammanfatta ett så brett område har varit väldigt utmanande. Men vi arkitekter är bra på att systematisera och kommunicera komplexa saker, vilket varit till stor hjälp, säger hon.

Läs mer i Arkitekten…

Källor: Miljö Online och Arkitekten

Etiketter: , , Last modified: 26 mars, 2018