Nyheter

Kaprifolkött firar 10 år

För drygt 10 år sedan fick jag ett underligt mail från Robert Larsson. Vid telefonkontakt sa han: ”Gör något.” Detta är nästan upprinnelsen till Kaprifolkött ek för. Allra först började det med en insändare i Bohusläningen där miljödebattören och miljörådgivare till Göran Persson uttryckte sin oro över förbuskning och igenväxning i Bohuslän, och att den rara floran och faunan utarmades, inte minst på strandängarna.

KaprifolköttLRF Väst tog initiativ till ett naturbetesprojekt, där gårdarna skulle vara KRAV-certifierade. Bara detta var en stridfråga. Det ställdes krav på slaktkvalitet, inga magra djur accepterades. Men å andra sidan tilläggsbetalning för de djur som klassade in.

Mycket samarbete med Länsstyrelsen om röjning och restaurering, om utfodring och uppfödning och inte minst blev det många enskilda rådgivningsbesök. Och tillsammans blev det många gårdsvisningar av funktionella stallar.

 

Taggat ,