Nyheter

ISO-standard för vatten

Med hjälp av den nya ISO-standarden 14046 ska företag, myndigheter och andra organisationer kunna mäta sitt vattenfotavtryck och verksamhetens potentiella miljöpåverkan kopplat till vattenanvändning och förorening av vatten.

140811_vattenStandarden, som publicerades i slutet av juli, innehåller principer, krav och riktlinjer som är baserade på livscykelanalyser som tar hänsyn till geografiska aspekter kring vattentillgången och vattenanvändningen. Standarden kan användas till att bedöma omfattningen av potentiell miljöpåverkan relaterat till vatten och identifiera hur påverkan kan begränsas.

Standarden tillhandahåller också underlag som ger organisationen eller företaget möjlighet att följa sitt vattenfotavtryck över tid. ISO 14046 syftar till att vara en guide till hur vattenanvändningen kan effektiveras inom verksamheten och hur myndigheter och företag kan skapa en långsiktig vattenhantering för både enskilda produkter och för tillverkningsprocesser.

Läs mer om standarden…

Källa: Miljörapporten

 

Taggat , , , , ,