Nyheter

Infrastrukturen för flytande fordonsgas byggs ut

Transportsektorn står idag för en betydande del av koldioxidutsläppen i trafiken. 2010 invigdes FordonsGas Sverige ABs första publika tankstationen för flytande fordonsgas i Sverige och nu är det dags för nästa station på Finnvedens Lastvagnar i Jönköping.

130916_Bo_Ramberg_VD_tankarDet är roligt att kunna berätta att vi nu bygger ut infrastrukturen för BiGreen, som är produktnamnet på vår flytande fordonsgas. 2010 öppnade vi landets första tankstation för BiGreen och nu är det dags för vår andra station. Äntligen finns ett fullvärdigt alternativt bränsle till den tunga transportsektorn som fungerar – något som har efterfrågats länge, säger FordonsGas VD Bo Ramberg.

Idag är transporterna till mycket stor del beroende av olja. I och med Volvos nya teknik med MDE (MetanDieselEngine) lastbilar och FordonsGas nya tankstation för BiGreen, får den tunga transportsektorn äntligen ett alternativ som är både ekonomiskt och miljömässigt hållbart. Internationellt växer flytande fordonsgas som drivmedel och fler lastbilstillverkare satsar på tekniken. Gasen kyls ner till minus 163 grader och kondenseras till flytande gas, volymen blir då 600 gånger mindre. Eftersom den flytande gasen har mycket högre densitet än vanlig gas, är den också effektivare att transportera till tankstationerna.

Stationen vid Finnvedens Lastvagnar i Jönköping förses med flytande biogas direkt från biogasanläggningen i Lidköping. Biogasen, som är lokalt producerad av bland annat restprodukter från livsmedelsindustrin, är förnybar och påverkar därmed klimatet minimalt.

Stationen vid Finnvedens Lastvagnar i Jönköping är landets femte station för flytande gas. Det innebär att infrastrukturen växer utanför storstäderna. Det känns roligt att äntligen öppna i Jönköping, som är ett nav för logistiken för många större företag, säger Bo Ramberg.

Stationen invigs officiellt i senare i höst men redan från september går det att tanka på stationen, som är en del i projektet BiMe Trucks. Läs mer på www.bimetrucks.se

I direkt anslutning till LMG(LBG/LNG) stationen (liquefied gas) går det även att tanka vår komprimerade gas till lätta fordon och FordonsGas Sverige AB öppnar därmed sin tredje tankstation med svanenmärkt fordonsgas i Jönköping och vår 40:e totalt i landet.

Till FordonsGas webbplats

Taggat , ,