Stiftelsen Ekocentrum driver ett projekt riktat till nya unga svenskar som syftar till att inkludera dem i omställningen till ett hållbart samhälle. Vi erbjuder ett helt nytt pedagogiskt material samt Ekocentrums stöd i att integrera ett språkutvecklande material om hållbar utveckling i undervisning riktad till målgruppen 25 år och yngre. Materialet kan användas inom bland annat språkintroduktionsprogrammet, SVA och SFI.

Infoträffar i augusti och september 2021

23 augusti: Informationsträff – Språkutvecklande läromaterial om hållbar utveckling | Ekocentrum

30 augusti: Informationsträff – Språkutvecklande läromaterial om hållbar utveckling | Ekocentrum

6 september: Informationsträff – Språkutvecklande läromaterial om hållbar utveckling | Ekocentrum

13 september: Informationsträff – Språkutvecklande läromaterial om hållbar utveckling | Ekocentrum

Om projektet

Vi vill med vårt pedagogiska material underlätta för er lärare att integrera miljö- och hållbarhet i undervisningen till elever med annat modersmål än svenska. Målet är att engagera elever i såväl egen reflektion som i diskussioner kring hållbar utveckling, genom att minska språkbarriären i dessa frågor. Läs mer här: Med nya svenskar för hållbar utveckling | Ekocentrum

Om materialet

Materialet är språkutvecklande, flexibelt och anpassat till kunskapskraven inom hållbar utveckling i läroplanerna. Det består av:

– Text på två språknivåer, lätt och lättare svenska

– Videoföreläsning som förklarar de centrala begreppen

– Ordlistor med förklaringar och exempel

– Olika övningar som t.ex. fyll-i-övning, läsförståelse

– Lärarhandledning med förslag på fördjupningsuppgifter

Materialet är helt kostnadsfritt.

Är du intresserad av att testa utbildningsmaterialet?

Vi söker lärare som tillsammans med sina elever vill testa vårt material och komma med förbättringsförslag! Välkommen att delta i ett digitalt informationsmöte där du får veta mer om materialet och hur du som lärare kan arbeta med det!

Anmälan och frågor:

Pauline Nylin, projektledare, pauline.nylin@ekocentrum.se, 070-350 20 86
Anni Martinsdottir, projektassistent, anni.martinsdottir@ekocentrum.se, 031-705 07 40

Hjälp oss att sprida information om denna unika möjlighet!

Antingen kan du sprida information via denna länk eller skriva ut bifogad pdf och sätta upp på lämpligt ställe. poster infoträff 2021

Projektet finansieras av Allmänna Arvsfonden

Logga_AA_med_stod_fran_allmanna_arvsfonden

Last modified: 18 augusti, 2021