Nyheter

Hur blir Sverige klimatneutralt senast 2045?

Tips: seminarium på Chalmers den 11 april 2016, kl 14.00 – 16.00 i RunAn. Vi tipsar gärna om detta seminarium där Anders Wijkman presenterar resultatet av Miljömålsberedningens arbete.

160315_AndersWijkmanMiljömålsberedningens uppdrag är att utveckla strategier innehållande etappmål, styrmedel och åtgärder inom särskilt svåra områden som kräver långsiktiga politiska avvägningar och där flera olika samhällsintressen spelar in. Strategierna ska vara kostnadseffektiva ur ett samhällsekonomiskt perspektiv och avvägningar kan behöva göras mellan miljömål men också mellan miljömål och andra viktiga samhällsmål. Strategierna ska även vara målövergripande, det vill säga strategierna ska bidra till att skapa förutsättningar för att nå flera av miljökvalitetsmålen samt generationsmålet.

Efter presentationen blir det en paneldiskussion där åhörarna har möjlighet att ställa frågor. Diskussionen leds av Professor Filip Johnsson, Chalmers.

Seminariet är öppet för intresserade. Arrangör: Göteborgs Miljövetenskapliga Centrum, GMV.

Datum:2016-04-11, Tid:14:00 – 16:00

Plats: RunAn, Chalmers, Chalmersplatsen 1, Göteborg

Läs mer här…

 

Taggat , , , , , , ,