Nyheter

Höstbudgeten innehåller flera besked om fossilfria transporter

2030-sekretariatet: Viktig knuff för gas- och elbilar, litet steg mot fossilbränsleoberoende – och var är biodrivmedlen?

Omställningen måste ta fart nu för att nå en fossilbränsleoberoende fordonsflotta, och regeringen lägger flera förslag i rätt riktning. Den förlängda stimulansen för gröna förmånsbilar, som står för två tredjedelar av bilförsäljningen, är särskilt välkommen. Men viktigast är beskedet att Energimyndigheten får uppdrag och pengar att samordna 2030-arbetet. Äntligen! Det säger Mattias Goldmann, vd för Fores med 2030-sekretariatet.

Regeringens budgetproposition innehåller:

150909_budgetprop40% sänkt förmånsvärde för elbilar, gasbilar och laddhybrider t.o.m. 2019. Utökad supermiljöbilspremie, 309 miljoner kronor 2016, med 20 000 kr för laddhybrider och, som förut, 40 000 kr för elbilar. Elbusspremie på 50 miljoner kronor 2016, och 100 miljoner kronor per år 2017-2019

Uppdrag åt Energimyndigheten att samordna och främja energiomställning i
transportsektorn, totalt 18 miljoner kronor per år.

Vi förutspår en snabbt ökad av gasbilsförsäljning, att allt fler väljer rena elbilar istället för laddhybrider och att kollektivtrafiken blir allt renare. Men vi saknar en satsning på den svenska paradgrenen biodrivmedel, vi ser ingen stimulans på lastbilssidan, som står för en snabbt ökande andel av transporternas utsläpp, och det råder en närmast klinisk brist på förslag som gör det lättare att ändra beteende, säger Mattias Goldmann.

Regeringen ger i nuläget ingen information om hur den framgångsrika svenska produktionen av biodrivmedel som etanol, biodiesel och biogas ska stimuleras, och hur fordon som drivs av dessa klimateffektiva drivmedel skall stöttas efter 2019. Detta är en mycket stor och växande industri där Sverige har en ledande position. Den Bonus-malus utredning regeringen tillsatt måste speciellt fokusera på dessa drivmedel.

150909_bilar-HNSju av riksdagens partier står bakom målet att Sverige till år 2030 ska nå en fossilbränsleoberoende fordonsflotta, men tills nu har arbetet gått trögt. En viktig del har varit att ingen tydligt har haft ansvaret. – Med budgetpropositionen ges Energimyndigheten et tydligt lednings- och samordningsansvar. När vi år 2030 ser tillbaks och bedömer vad som gjorde att vi klarade målet, så var nog detta den enskilt viktigaste åtgärden- förutom själva 2030-lagen som vi hoppas regeringen vill lägga fram snart, säger Mattias Goldmann.

 

Du missar väl inte vår mobilitetsdag?

Den 24 september kl 10.00-16.30 ordnar Ekocentrum och 2030-sekretariatet en dag kring hållbar mobilitet, där du kan diskutera dessa frågor, men även infrastruktur och IT/teknik.

Anmäl dig redan idag! 

Taggat , , , , , , , , , , , , , , ,